Konstituering 2021.

Lokalhistorisk Forening for Agerskov Sogn: Nyvalgt til bestyrelsen: Anette Laasholdt og Mette Høgh

Formand: Jens Lautrup

Næstformand: Karin Kristensen

Kasserer: Anne Bothilde Severin ( udenfor bestyrelse)

Sekretær: Anette Laasholdt

PR: Hans Buhl

Foto: Peter Rudolph.

Bladudvalg:Jens Lautrup, Karin Kristensen, Peter Rudolph, Hans Oskar Lorenzen.

Turudvalg: Hans Buhl, Peter Rudolph, Mette Høgh, Laurids Larsen.

Agerskov Sogns Lokalhistoriske Arkiv.

Formand: Jens Lautrup

Næstformand: Mette Høgh

Arkivleder: Jens Lautrup

Kasserer: Peter Rudolph.

Sekretær: Hans Buhl.

Arkivudvalg: Alfred Brodersen, Laurids Larsen, Karin Kristensen, Anette Laasholdt.