Rangstrup

Historisk dag i Rangstrup 2

Billedet er fra “Rangstrupdagen” den 19.10.2014 i Rangstrup Forsamlingshus

Dyrlæge gården Rangstrup – Det skal bemærkes, at fotoet er taget i forgrunden af en mødding.

Andreas Petersens købmandsforretning Gårdlykkevej 2, Rangstrup. På billedet ses et BP-tankanlæg som bliver tanket fra lastvogn. Benzinstanderen står ud til Gammel Tøndervej. Reklameskiltet for salg af benzin var ikke særlig stor. (Fotoet 1940-1950)

Rangstrup skole, mejeri og den gamle skole til højre for mejeriet. Nederst i billedet ses sportspladsen, som blev meget anvendt. Midt i tresserne var der en del drenge, som cyklede fra Agerskov til Rangstrup for at spilde fodbold.