Ole Riis Barndom i tredserne og Billede eftermiddag

VI AFHOLDER GENERALFORSAMLING TORSDAG D 9 MARTS KL 19.00.
Dagsorden ifl. vedtægter.

GENERALFORSAMLING

Derefter kommer Ole Riis, Odense med et foredrag under navnet

” Agerskov som jeg oplevede den ”

Ole er søn af Dagmar og Åge Riis, som drev skomagerforretning iden bygning

der ligger mellem købmanden og “Tøj og Ting” lige overfor kroen.

Stor fremmøde til generalforsamlingen

Ole Riis som i dag bor i Odense fortalte om, hvorledes han oplevede Agerskov i hans barndom i tresserne. Hovedgaden blev genoplivet med de personer der levede langs Hovedgaden omkring dette årti. Så minderne fra dengang blev opfrisket hos flere af de fremmødte.

Krydset Hovedgaden – Vellerupvej, ved ”Kressen Tobak”foretning

BILLEDE EFTERMIDDAG

TIRSDAG D 21 FEBRUAR FRA KL 14.30 TIL 17.00 I VORES LOKALER PÅ BYTOFTEN.

VI HOLDER EN BILLEDE EFTERMIDDAG, HVOR VI VISER FORSKELLIGE KLASSE BILLEDER FRA AGERSKOV SKOLE, SOM VI HAR LIGGENDE I VORES ARKIV, MEN IKKE ALLE PERSONER ER NAVNGIVET. HÅBER I VIL KOMME DENNE EFTERMIDDAG OG HJÆLPE MED AT SÆTTE NAVN PÅ PERSONERNE.

VI HAR KAFFE OG KAGE KLAR 

Skolefotos

Der var et fint fremmøde til arrangementet, som  gjorde et godt indhug i de manglede navne. Efter arrangementet har arkivet fået tilsendt flere opsummerede navnelister til ajourføring. Så alt i alt har det givet arkivet indtastningsarbejde.

Afgangklasse fra Agerskov realskole 1959