Lokalhistorisk Arkiv

Agerskov Lokalhistoriske Arkiv

Arkivets dækningsområde er Agerskov sogn

Arkivet indeholder en del arkivalier vedr. personer fra Agerskov og omegn, samt nogle samlinger fra forskellige foreninger og mange præstebilleder/konfirmandbilleder og andre billeder af huse i byen.

Kort beskrivelse af kopisamlinger:

Kopier af breve fra Første Verdenskrig.

Kort beskrivelse af mikrofilm og mikrokortsamlinger:

Kun mikrokort med kirkebøger.

Kort beskrivelse af avisudklipssamlinger:

Avisudklip fra JydskeVestkysten og Ugeavisen vedr. Agerskov sogn. Alle siden 1991. Få fra tidligere år.