Efterlysning

 

Lokalhistorisk forening for Agerskov sogn efterlyser skolebilleder fra følgende årgange

1972: 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 10am, 1real

1973: 7a, 8a, 10b, 2real, 3real

Billeder kan indleveres  personligt i arkivets åbningstid (tirsdage fra 15-17) eller sendes på mail til arkivet på følgende emailadresse : aglokalhistarkiv@gmail.com

På forhånd tak !

Velkommen til Lokalhistorisk Forening for Agerskov Sogn

Sidebemærkning

Velkommen til Lokalhistorisk Forening for Agerskov Sogn

En kreds af interesserede beboere oprettede den 23. maj 1991 Lokalhistorisk Forening for Agerskov Sogn. Samme år blev Agerskov Lokalhistoriske Arkiv stiftet.

I årenes løb har foreningen og arkivet haft til huse forskellige steder i Agerskov.
Vores nuværende adresse er: Bytoften 34, 6534  Agerskov.
Vi har foruden arkivet, en læsesal med 10 pladser, et køkken, et kontor og forskellige disponible rum.

Arkivet har åbnet hver tirsdag fra 15-17, eller efter nærmere aftale med arkivleder Niels Baunsgård, tlf. 74835120, mail:  nbbovlund@hotmail.com

Alt modtaget materiale, behandles fortroligt og efter arkivlovens regler.


.