Sommerferie / og lokal udflugt mm.

Vi havde en dejlig udflugt til Jelling og Kolding d 15 juni, hvor 38 personer deltog og vejret var dejligt.

Vi deltager også i år ved By -Night i Agerskov den 11 august – så kom og besøg os – i vores telt lige over for Spar.

Hvis du endnu ikke er medlem ordner vi denne aften.

Den 6 september kl 19.00 har vi arrangeret en lokal tur til Rangstrup, hvor der vil blive fortalt om byens historie mm. Vi mødes ved vores bygning på Bytoften, hvorefter vi fylder egne biler op og kører til Rangstrup.

Vi holder ferie lukket i juli måned.

HUSK: vi har åbent hver tirsdag fra kl 15 til 17. Du / I er altid velkomne -også bare for at se eller snakke.

God sommer til alle !

M.L.H

Nyhedsbrev ang. kommunens planer om Skole og børnehus i Agerskov.

I JydskeVestkysten d. 20 juni 2022 kunne man læse, at Tønderkommune vil flytte Agerskov Børnehus til kommunens tomme lokaler på skolen. Det fremgår at formanden for børn- og ungeudvalget, skolen samt bestyrelsen for Agerskov Børnehus er positiv indstillet, da lokalerne pt står tomme.

Dette er kun delvis rigtig, for bygningen, hvor tandplejen har haft til huse blev senere 2012 overtaget og ombygget af Lokalhistorisk Forening for Agerskov Sogn. I disse lokaler har foreningen arkiv og lokaler til modtagelse, registrering og arkivering af sognets historie. Det fremgår ifølge avisen, at netop i disse lokaler skal der være personalerum for børnehuset.

Lokalhistorisk Forening for Agerskov Sogn er dog fra kommunen, hverken blevet orienteret eller spurgt om denne plan, hvilket undrer os meget, da vi åbenbart er en væsentlig del af den nye plan.

Lokalhistorisk Forening for Agerskov Sogn kan ikke se nogen fornuft med dette forslag, hvorfor ændre noget der går godt i Agerskov. Et personale rum kan vel placeres et andet sted på skolen.

Venlig Hilsen Lokalhistorisk forening for Agerskov Sogn.

Arrangementer i Maj og Juni

Billede

Kirke og kirkegårds vandring.


Torsdag d. 5 maj kl 19.00 vil vores præst Caspar Gregers Jensen fortælle om Agerskov Kirke og dens historie , hvorefter Rita Jessen give os en rundvisning på kirkegården.

Vi mødes ved kirken kl 19.00


Onsdag d 15 juni er det arrangeret en heldags udflugt til Jelling og Kolding Hus, nærmere info følger.
.

Generalforsamling 2022

Hej alle medlemmer.


Torsdag d 3 marts kl 19.00 afholder vi ordinær Generalforsamling i vores lokaler på Bytoften.


Dagsorden ifølge vedtægter.


Efter generalforsamlingen vil Ruth Nørgaard fortælle lidt om set tidligere job, som leder af Møllevang Friplejehjem i Agerskov.


Venlig hilsen Bestyrelsen.

Alle medlemmer af Lokal Historisk forening for Agerskov Sogn ønskes hermed en glædelig jul samt et godt nytår.

Vi håber på nogen gode aktiviteter / arrangementer i 2022, hvor vi forhåbentlig ikke skal tage hensyn til Corona.

De bedste julehilsner fra bestyrelsen.

Konstituering 2021.

Lokalhistorisk Forening for Agerskov Sogn: Nyvalgt til bestyrelsen: Anette Laasholdt og Mette Høgh

Formand: Jens Lautrup

Næstformand: Karin Kristensen

Kasserer: Anne Bothilde Severin ( udenfor bestyrelse)

Sekretær: Anette Laasholdt

PR: Hans Buhl

Foto: Peter Rudolph.

Bladudvalg:Jens Lautrup, Karin Kristensen, Peter Rudolph, Hans Oskar Lorenzen.

Turudvalg: Hans Buhl, Peter Rudolph, Mette Høgh, Laurids Larsen.

Agerskov Sogns Lokalhistoriske Arkiv.

Formand: Jens Lautrup

Næstformand: Mette Høgh

Arkivleder: Jens Lautrup

Kasserer: Peter Rudolph.

Sekretær: Hans Buhl.

Arkivudvalg: Alfred Brodersen, Laurids Larsen, Karin Kristensen, Anette Laasholdt.

I forbindelse med vores generalforsamling i morgen, vil vi lige ridse op hvem der er i bestyrelsen nu.

‘I lokalhistorisk Forening for Agerskov Sogn.

Formand: Jens Lautrup

Næstformand: Karin Kristensen

Kasserer: Anne Bothilde Severin – udenfor bestyrelsen

Sekretær: Kis Wilkens

Medlemmer Peter Rudolph, Alfred Brodersen ,Hans Buhl, Hans O. Lorenzen.

I Lokalhistorisk Forening for Agerskov Sogn.

Formand: Jens Lautrup

Næstformand: Alfred Brodersen

Kasserer: Peter Rudolph

Sekretær: Hans Buhl

Arkivleder: Jens Lautrup

Arkivudvalget. Samtlige medlemmer i bestyrelsen.