Arkivernes Dag

I forbindelse med Arkivernes Dag, lørdag den 11. november 2023, holder Agerskov Sogns Lokalhistoriske Arkiv åbent hus fra kl. 13.00 til kl. 16.00 i vore lokaler på Bytoften 34 i Agerskov.

Alle er velkomne til at kigge forbi.

Vi glæder os til at se jer.

Indgang til Arkivet fra Bytoften

Hovedgaden 24, Agerskov

Hvis der er nogen, som kender noget til det nedenstående foto af Hovedgaden 24 – tidligere Tabor og senere en el-forretning, der tilhørte Hans Madsen. Den første ombygning fandt sted i marts-april 1960 i følge dagbogen fra murermester Hans Peter Riis. Omkring 10 år senere har Kristian Tjørnelund stået for en større til og ombygning af el-forretningen.

Har Olde Nissen boet i huset, før han flyttede til Hovedgaden 9, den forretning som urmager Frederik Wichmann Andersen overtog omkring 1952?

Er der nogen, der eventuelt kunne have en idé om hvem personerne på fotoet kunne være?

Hovedgaden 24, foto fra omkring år 1900-1920. Det kan ses, at der er indlagt elektricitet og sølvtøj i vinduerne.

Hovedgaden 24, foto fra omkring år 2019.

AKTIVITETER FOR RESTEN AF 2023 👍TORSDAG DEN 31. AUGUST
LOKALTUR TIL BOVLUND, HVOR LAVRIDS LARSEN VIL GUIDE OS RUNDT – VI KØRER I EGNE BILER MED UDGANGS PUNKT FRA BYTOFTEN KL 18.30 / ELLER BOVLUND BYGADE 12A
KL 18.45.
SOM AFSLUTNING FÅR EN EN KOP KAFFE.

TORSDAG D 26 OKTOBER KL 19.00
TOMMY THOMSEN KOMMER OG HOLDER ET FOREDRAG MED TITLEN
” AGERSKOV I 50`ERNE ” – TOMMY VAR DRENG I AGERSKOV I DEN PERIODE.

LØRDAG DEN 11. NOVEMBER :
ÅBENT HUS I FORBINDELSE MED ARKIVERNES DAG.
NÆRMERE INFO FØLGER.

VI HÅBER PÅ GODT FREMMØDE TIL VORE AKTIVITETER .😊

KONSTITUERING AF NY BESTYRELSE 23/ 24

BESTYRELSE FOR:
LOKALHISTORISK FORENING FOR AGERSKOV SOGN:

FORMAND: JENS LAUTRUP
NÆSRFORMAND: TAGE RIIS
KASSERER: JOHN PETERSEN
SEKRETÆR: HANNE PAULSEN
ØVRIGE MEDLEMMER HENRY AAGÅRD, LAURIDS LARSEN, KARIN KRISTENSEN, PETER RUDOLPH OG HANS BUHL

BESTYRELSE FOR :
AGERSKOV SOGNS LOKALHISTORISKE ARKIV :

FORMAND: KARIN KRISTENSEN
NÆSTFORMAND : HANS BUHL
ARKIVLEDER: JENS LAUTRUP
KASSERER : PETER RUDOLPH
SEKRETÆR : HANNE PAULSENBILLED EFTERMIDDAG

TIRSDAG D 21 FEFRUAR FRA KL 14.30 TIL 17.00 I VORES LOKALER PÅ BYTOFTEN.

VI HOLDER EN BILLEDEFTERMIDDAG, HVOR VI VISER FORSKELLIGE KLASSE BILLEDER FRA AGERSKOV SKOLE, SOM VI HAR LIGGENDE I VORES ARKIV, MEN IKKE ALLE PERSONER ER NAVN GIVET. HÅBER I VIL KOMME DENNE EFTERMIDDAG OG HJÆLPE MED AT SÆTTE NAVN PÅ PERSONERNE.

VI HAR KAFFE OG KAGE KLAR 🙂

SE OGSÅ ANG VORES GENERALFORSAMLING HER UNDER.

GENERALFORSAMLING

VI AFHOLDER GENERALFORSAMLING TORSDAG D 9 MARTS KL 19.00.
Dagsorden ifl. vedtægter.

Derefter kommer Ole Riis, Odense med et foredrag under navnet

” Agerskov som jeg oplevede den ”

Ole er søn af Dagmar og Åge Riis, som drev skomagerforretning iden bygning

der ligger mellem købmanden og “Tøj og Ting” lige overfor kroen.

Jule og nytårs hilsen.

KÆRE ALLE MEDLEMMER.

Aktiviteter i 2022 for medlemmer:

– Generalforsamling i februar
– Kirkegårdsvandring i maj
– Udflugt til Jelling og Kolding i juni
– By Night i august
– Tur rundt i Rangstrup september
Alle arrangementer har været godt besøgt.

Derudover har flere fra bestyrelsen deltaget på forskellige kurser, til gavn for vores arbejdet på arkivet.

I forbindelse med Arkivernes Dag d 12 november havde vi åbent hus i vore lokaler på Bytoften.

Aktiviteter for det kommende år er under planlægning og vil blive offentliggjort i begyndelsen af det nye år – hvis I har forslag til hvor udflugten i 23 skal gå hen, må I gerne give os en melding.

BESTYRELSEN ØNSKER HERMED JER ALLE EN RIGTIG GLÆDELIG JUL SAMT ET GODT NYTÅR.

Sommerferie / og lokal udflugt mm.

Vi havde en dejlig udflugt til Jelling og Kolding d 15 juni, hvor 38 personer deltog og vejret var dejligt.

Vi deltager også i år ved By -Night i Agerskov den 11 august – så kom og besøg os – i vores telt lige over for Spar.

Hvis du endnu ikke er medlem ordner vi denne aften.

Den 6 september kl 19.00 har vi arrangeret en lokal tur til Rangstrup, hvor der vil blive fortalt om byens historie mm. Vi mødes ved vores bygning på Bytoften, hvorefter vi fylder egne biler op og kører til Rangstrup.

Vi holder ferie lukket i juli måned.

HUSK: vi har åbent hver tirsdag fra kl 15 til 17. Du / I er altid velkomne -også bare for at se eller snakke.

God sommer til alle !

M.L.H

Nyhedsbrev ang. kommunens planer om Skole og børnehus i Agerskov.

I JydskeVestkysten d. 20 juni 2022 kunne man læse, at Tønderkommune vil flytte Agerskov Børnehus til kommunens tomme lokaler på skolen. Det fremgår at formanden for børn- og ungeudvalget, skolen samt bestyrelsen for Agerskov Børnehus er positiv indstillet, da lokalerne pt står tomme.

Dette er kun delvis rigtig, for bygningen, hvor tandplejen har haft til huse blev senere 2012 overtaget og ombygget af Lokalhistorisk Forening for Agerskov Sogn. I disse lokaler har foreningen arkiv og lokaler til modtagelse, registrering og arkivering af sognets historie. Det fremgår ifølge avisen, at netop i disse lokaler skal der være personalerum for børnehuset.

Lokalhistorisk Forening for Agerskov Sogn er dog fra kommunen, hverken blevet orienteret eller spurgt om denne plan, hvilket undrer os meget, da vi åbenbart er en væsentlig del af den nye plan.

Lokalhistorisk Forening for Agerskov Sogn kan ikke se nogen fornuft med dette forslag, hvorfor ændre noget der går godt i Agerskov. Et personale rum kan vel placeres et andet sted på skolen.

Venlig Hilsen Lokalhistorisk forening for Agerskov Sogn.