Opførsel af hønsehus Bovlund Bygade 2a i Bovlund

I foråret 1978 ansøgte daværende ejer, Elias Nielsen, om en byggetilladelse på opførsel af et hønsehus på 15 m2 ved Teknisk Forvaltning i Nørre Rangstrup Kommune.

Kirsten og Hanne Brodersen, ejere af Bovlund Bygade 2 i Bovlund, har skænket Lokalhistorisk Arkiv nedenstående ansøgning.

Sådan ser det færdige hønsehus ud i efteråret 2023