Besøg fra Agerskov Skole

Agerskov Lokalhistorisk Forening havde besøg af cirka 20 skoleelever fra 4., 5. og 6. klasse fra Agerskov Skole, onsdag den 27. september.
Til besøget havde vi lavet et billedeforedrag om erhvervsbygninger og institutioner i Agerskov by. Med både billeder af bygninger fra ”gamle” dage og nutidige billeder af de samme bygninger.
Et fint arrangement med interesserede elever, der flittigt stillede mange spørgsmål. Eleverne var specielt interesserede, når de opdagede bygninger, hvor de selv boede, eller hvor nogle af deres klassekammerater boede.

Fotoet er taget omkring år 1900, og er et protræt fra Hovedgaden nær krydset Vellerupvej/Tværgade set fra øst mod vest.

Med hestevogn til Agerskov. Det er Anne Transes forretning i baggrunden. Forretningsvinduerne er blevet omdannet til en større version i marts 1951. Det må formodes at fotoet er taget lige efter dette tidspunkt, da fugerne i murværket har farve nuancer.

Foto fra 1987, altså ca. 90 år efter ovenstående billede, og taget i modsat retning – fra vest om øst.

Foto fra 2023, altså ca. 125 år efter det første billede, og taget – fra vest om øst.