Agerskov

Agerskov set fra kirketårnet 1915

Agerskov set fra kirketårnet 1915

Nybyggeri i Agerskov

Rejsegilde på Hans Grønvolds gård Mellerupvej 11, Agerskov 1951. Nybyggeri efter brand af den gamle gård der lå på hjørnet af Sønderbyen og Hovedgaden. Håndværker på byggeriet var tømrermester Viggo Beck og murermester Hans Peter Riis begge fra Agerskov.
Rejsegilde på Vellerupvej 12, Agerskov. Fotoet er fra 1937. Huset er opført og ejet af Hans Peter Riis, som var udlært som snedker, tømrer og murer. Vinduerne blev indmuret straks ved opførelse af ydermurerne. Personerne på stilladset er Jens Tjørnelund til højre og Hans Peter Riis til venstre.
Hans Riis og Jens Tjørnelund er begge to udlært murer ved Samuel Memmert Nielsen født 1881 og død 1959. Samuel holdt til på Vellerupvej 6.
Jens Tjørnelund er lillebror til Kristian Tjørnelund, Branderupvej 4, også han blev selvstændig murer i Smedeby som ligger mellem Bov og Kruså