Links

På nedenstående links til Historisk Atlas

På kortet er det muligt at downloade materiale fra arkæologiske udgravninger i forbindelse med udgravning til cykelstier og gasledninger. Det er Museum Sønderjylland som har stået for udgravningerne.

Historisk Atlas

Kortmateriale sognegrænser m.f.

Nedenstående link henfører til kortmateriale fra Styrelsen for Dataforsyning og infrastruktur

Ovenstående kort illustrerer sognegrænser. Ved forstørrelse af kortet ( i linket) kan f.eks
Æ Kleinbahn følges.

Div. link