Kontakt til arkivet

Arkivleder:                                                                      Formand:

Jens Lautrup .                                                                 Frede Tjørnelund
Overbyvej 4, 6520 Toftlund                                          Engeriis 28, 

Telefon 40451179                                                            20843183


E-mail: aglokalhistarkiv@gmail.com                             

meldkjaer@stofanet.dk

Vores adresse er: Bytoften 34, 6534  Agerskov.
Arkivet har åbnet hver tirsdag fra 15-17, undtaget i Påsken og Juli måned, eller efter aftale med arkivleder Jens Lautrup.

 

Alt modtaget materiale, behandles fortroligt og efter arkivlovens regler.

Alle henvendelser fra Tønder Kommune bedes rettes til Jens Lautrup