Kontakt til arkivet

Arkivleder:                                                                      Formand:

Jens Lautrup .                                                                 Jens Lautrup           
Overbyvej 4, 6520 Toftlund                                         Overbyvej 4, Geestrup,

Telefon 40451179                                                           6520 Toftlund

 

E-mail: aglokalhistarkiv@gmail.com                             

lautrupjens@gmail.com

Vores adresse er: Bytoften 34, 6534  Agerskov.
Arkivet har åbnet hver tirsdag fra 15-17, undtaget i Påsken og Juli måned, eller efter aftale med arkivleder Jens Lautrup.

 

Alt modtaget materiale, behandles fortroligt og efter arkivlovens regler.