Arkivernes Dag

I forbindelse med Arkivernes Dag, lørdag den 11. november 2023, holder Agerskov Sogns Lokalhistoriske Arkiv åbent hus fra kl. 13.00 til kl. 16.00 i vore lokaler på Bytoften 34 i Agerskov.

Alle er velkomne til at kigge forbi.

Vi glæder os til at se jer.

Indgang til Arkivet fra Bytoften

Hovedgaden 24, Agerskov

Hvis der er nogen, som kender noget til det nedenstående foto af Hovedgaden 24 – tidligere Tabor og senere en el-forretning, der tilhørte Hans Madsen. Den første ombygning fandt sted i marts-april 1960 i følge dagbogen fra murermester Hans Peter Riis. Omkring 10 år senere har Kristian Tjørnelund stået for en større til og ombygning af el-forretningen.

Har Olde Nissen boet i huset, før han flyttede til Hovedgaden 9, den forretning som urmager Frederik Wichmann Andersen overtog omkring 1952?

Er der nogen, der eventuelt kunne have en idé om hvem personerne på fotoet kunne være?

Hovedgaden 24, foto fra omkring år 1900-1920. Det kan ses, at der er indlagt elektricitet og sølvtøj i vinduerne.

Hovedgaden 24, foto fra omkring år 2019.

AKTIVITETER FOR RESTEN AF 2023 👍TORSDAG DEN 31. AUGUST
LOKALTUR TIL BOVLUND, HVOR LAVRIDS LARSEN VIL GUIDE OS RUNDT – VI KØRER I EGNE BILER MED UDGANGS PUNKT FRA BYTOFTEN KL 18.30 / ELLER BOVLUND BYGADE 12A
KL 18.45.
SOM AFSLUTNING FÅR EN EN KOP KAFFE.

TORSDAG D 26 OKTOBER KL 19.00
TOMMY THOMSEN KOMMER OG HOLDER ET FOREDRAG MED TITLEN
” AGERSKOV I 50`ERNE ” – TOMMY VAR DRENG I AGERSKOV I DEN PERIODE.

LØRDAG DEN 11. NOVEMBER :
ÅBENT HUS I FORBINDELSE MED ARKIVERNES DAG.
NÆRMERE INFO FØLGER.

VI HÅBER PÅ GODT FREMMØDE TIL VORE AKTIVITETER .😊

KONSTITUERING AF NY BESTYRELSE 23/ 24

BESTYRELSE FOR:
LOKALHISTORISK FORENING FOR AGERSKOV SOGN:

FORMAND: JENS LAUTRUP
NÆSRFORMAND: TAGE RIIS
KASSERER: JOHN PETERSEN
SEKRETÆR: HANNE PAULSEN
ØVRIGE MEDLEMMER HENRY AAGÅRD, LAURIDS LARSEN, KARIN KRISTENSEN, PETER RUDOLPH OG HANS BUHL

BESTYRELSE FOR :
AGERSKOV SOGNS LOKALHISTORISKE ARKIV :

FORMAND: KARIN KRISTENSEN
NÆSTFORMAND : HANS BUHL
ARKIVLEDER: JENS LAUTRUP
KASSERER : PETER RUDOLPH
SEKRETÆR : HANNE PAULSEN