Planlagte aktiviteter for 2024

Sommerudflugt til den Gamle By i Århus

En lun dag begav Lokalhistorisk Forening for Agerskov Sogn sig på en interessant sommerudflugt til Den Gamle By i Aarhus. Busturen bød på en dag med mulighed for at udforske byens historiske perler. Efter ankomsten fik vi tre timer på egen hånd til at gå på opdagelse i de gamle gader og huse, der tog os tilbage i tiden. Vi havde medbragt en madpakke fra Agerskov Kro, som vi spiste ved middagstid. Stemningen var afslappet og hyggelig, og snakken gik livligt om de mange indtryk, vi havde fået fra Den Gamle By. Efter frokost var der tid til at fortsætte vores opdagelsesrejse gennem historien, inden vi samledes igen og satte kurs mod syd. På vej hjem gjorde vi et stop ved Ejer Bavnehøj, hvor vi blev mødt af en betagende udsigt. Her nød vi fælles kaffe og reflekterede over dagens begivenheder.

Foreningen siger stor tak til Agerskov Turistfart for en god og sikker kørsel. Også en stor tak til Agerskov Kro & Hotel for den kæmpe flotte og velsmagende madpakke, som blev nydt i fulde drag af deltagerne.

  • Tid til et lille hvil og indtagelse madpakken på torvet i Den Gamle By.
Isenkrambutik – moderne tider 1900 – 1927
Gågade anno 1970. Belægning kunne være fra Åbenrå som den så ud på daværende tidspunkt
Kunne være et billed af TV-huset i Agerskov som Anders Dethlefsen havde omkring 1980
Vores tid 2000-2014, ny udstilling som er taget brug april 2023
Ejer Baunehøj ligger 171, 4 meter over terræn
PunktTerrænhøjde (m) Naturlig højde (m) [Bemærkninger
Yding Skovhøj172,54170,77Bakken har en bronzealderhøj på toppen
Ejer Bavnehøj171,04170,35Ansås som Danmarks højeste punkt fra 1800-tallet til 1941
Møllehøj170,86170,86Danmarks højeste naturlige punkt, jf nye målinger i 2005
Hyrupvej 38, Geestrup årstal og fotograf kendes ikke.

Lokal tur til Over- og Neder Geestrup hvor Jens Lautrup vil guide os rundt. Vi kører i egne biler, og mødes alle ved Bytoften 34, hvorfra vi starter fra kl. 18.30.

Som afslutning vil foreningen være vært for kaffe på “Meldkær”, Overbyvej 4, Geestrup.

Sæt kryds i kalenderen. Foredragsholder og emne vil blive oplyst senere.

Velbesøgt generalforsamling

En velbesøgt generalforsamling fandt sted i Lokalhistorisk Forening for Agerskov Sogn og Agerskov Sogns Lokalhistoriske Arkiv, hvor foreningsformand og arkivleder Jens Lautrup blandt andet reflekterede over et år med mange aktiviteter. Diskussionen om kommunens bebudede flytning af foreningernes lokaler blev taget op, og Niels Andersen delte historien om etableringen af Agerskov Kristne Friskole.

Andersen ledede skolen fra dens spæde start i 1976, indtil han gik på pension i 2009. Niels Andersen voksede op i København, men som barn drømte han om at flytte til Jylland, hvor han tilbragte sommerferierne hos familien i Nordjylland. Det ønske blev opfyldt som voksen, da han efter endt læreruddannelse fik sit første job i Thyborøn. Et jobtilbud fra en kreds af forældre, som var ved at etablere et skoletilbud for familier med ståsted i kristentroen, førte ham og hans kone, Aase, til det sønderjyske Agerskov. En mindre delegation af mænd fra initiativtagerne til friskolen, var iklædt deres fineste tøj, da de besøgte ham i Nordjylland for at bedømme hans egnethed til stillingen. Efter at have overvundet overraskelsen over lærerens påklædning med islændersweater og sivsko, enedes man om at tilbyde ham stillingen. Niels Andersen og hans kone flyttede midt i 1970’erne til Agerskov, hvor de første ti elever blev undervist i en ombygget garage på Nørregade. Selvom den kommunale folkeskole lå tæt på, var der borgere, som udtrykte utilfredshed over, at den lille friskole så dagens lys i et parcelhus. Derfor flyttede skolen og dens tre lærere midlertidigt til Jægerlund, hvor skolens formand boede. Kort tid senere vendte skolen tilbage til Agerskov, hvor de i 1978 etablerede sig på den tidligere kommunale skole på Præstegårdsvej, i kølvandet på, at elevtallet var steget støt. 

Agerskov skole omkring 1955 – som den så ud da Agerskov Kristne Friskole overtog bygningerne.

Efter 10 år som lejere, blev skolen ejere af bygningerne, der blev opført i årene 1901 (hovedbygningen),1942 (gymnastiksalen) og i 1953 (klassefløjen); i kælderen var der sløjdlokale. I årenes løb har der været planer om nedrivning af bygningerne for at udnytte grunden til visionære projekter. Mens friskolen stadig har sin base ved en af byens hovedveje og har udvidet sine aktiviteter med en børnehave, indebærer de seneste kommunale tiltag en potentiel nedrivning af flere af skolebygningerne, herunder de to lokalhistoriske foreningers lokaler, som delvist blev opført knap 70 år efter skolebygningen på Præstegårdsvej.

Agerskovs centerplan, forelagt ved generalforsamlingen i Agerskov Borgerforening i 1978. Som det ses er Nørregade ført frem til Elvej, og rutebilholdepladsen flyttet til Nørregade og placeret hvor gymnastiksalen ligger. Præstegårdsvej nedjusteres til sti, og kun de gamle skolebygninger fra 1901 bliver bevaret.

Referat fra generalforsamlingen, kan ses under fanen “Generalforsamling”

Generalforsamling

Lokalhistorisk Forening for Agerskov Sogn og Agerskov Sogns Lokalhistoriske Arkiv 

afholder ordinær

GENERALFORSAMLINGER 

Torsdag den 8. februar 2024 kl. 19.00  i arkivetslokaler på Bytoften 34, Agerskov.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Under dagsordenernes punkt ”Indkomne forslag” har bestyrelsen forslag til vedtægtsændringer. 

Efter generalforsamlingerne vil tidligere daglig leder af Agerskov Kristne Friskole Niels Andersen fortælle om starten på friskolen og tiden som daglig leder. 

Foreningen er vært ved kaffen. 

Vel mødt. 

Bestyrelserne 

Referat fra generalforsamlingen, kan ses under fanen “Bestyrelsen”