BILLED EFTERMIDDAG

TIRSDAG D 21 FEFRUAR FRA KL 14.30 TIL 17.00 I VORES LOKALER PÅ BYTOFTEN.

VI HOLDER EN BILLEDEFTERMIDDAG, HVOR VI VISER FORSKELLIGE KLASSE BILLEDER FRA AGERSKOV SKOLE, SOM VI HAR LIGGENDE I VORES ARKIV, MEN IKKE ALLE PERSONER ER NAVN GIVET. HÅBER I VIL KOMME DENNE EFTERMIDDAG OG HJÆLPE MED AT SÆTTE NAVN PÅ PERSONERNE.

VI HAR KAFFE OG KAGE KLAR 🙂

SE OGSÅ ANG VORES GENERALFORSAMLING HER UNDER.

GENERALFORSAMLING

VI AFHOLDER GENERALFORSAMLING TORSDAG D 9 MARTS KL 19.00.
Dagsorden ifl. vedtægter.

Derefter kommer Ole Riis, Odense med et foredrag under navnet

” Agerskov som jeg oplevede den ”

Ole er søn af Dagmar og Åge Riis, som drev skomagerforretning iden bygning

der ligger mellem købmanden og “Tøj og Ting” lige overfor kroen.

Jule og nytårs hilsen.

KÆRE ALLE MEDLEMMER.

Aktiviteter i 2022 for medlemmer:

– Generalforsamling i februar
– Kirkegårdsvandring i maj
– Udflugt til Jelling og Kolding i juni
– By Night i august
– Tur rundt i Rangstrup september
Alle arrangementer har været godt besøgt.

Derudover har flere fra bestyrelsen deltaget på forskellige kurser, til gavn for vores arbejdet på arkivet.

I forbindelse med Arkivernes Dag d 12 november havde vi åbent hus i vore lokaler på Bytoften.

Aktiviteter for det kommende år er under planlægning og vil blive offentliggjort i begyndelsen af det nye år – hvis I har forslag til hvor udflugten i 23 skal gå hen, må I gerne give os en melding.

BESTYRELSEN ØNSKER HERMED JER ALLE EN RIGTIG GLÆDELIG JUL SAMT ET GODT NYTÅR.

Nyhedsbrev ang. kommunens planer om Skole og børnehus i Agerskov.

I JydskeVestkysten d. 20 juni 2022 kunne man læse, at Tønderkommune vil flytte Agerskov Børnehus til kommunens tomme lokaler på skolen. Det fremgår at formanden for børn- og ungeudvalget, skolen samt bestyrelsen for Agerskov Børnehus er positiv indstillet, da lokalerne pt står tomme.

Dette er kun delvis rigtig, for bygningen, hvor tandplejen har haft til huse blev senere 2012 overtaget og ombygget af Lokalhistorisk Forening for Agerskov Sogn. I disse lokaler har foreningen arkiv og lokaler til modtagelse, registrering og arkivering af sognets historie. Det fremgår ifølge avisen, at netop i disse lokaler skal der være personalerum for børnehuset.

Lokalhistorisk Forening for Agerskov Sogn er dog fra kommunen, hverken blevet orienteret eller spurgt om denne plan, hvilket undrer os meget, da vi åbenbart er en væsentlig del af den nye plan.

Lokalhistorisk Forening for Agerskov Sogn kan ikke se nogen fornuft med dette forslag, hvorfor ændre noget der går godt i Agerskov. Et personale rum kan vel placeres et andet sted på skolen.

Venlig Hilsen Lokalhistorisk forening for Agerskov Sogn.