Lokalhistorisk Forening

Foreningens formål er at vække og nære interesse for sognets historie. Dette formål søges opnået ved at afholde foredrag, udflugter og lignende, samt ved at støtte Agerskov Sogns Lokalhistoriske Arkiv.
Foreningens virkeområde er: Agerskov Sogn, d.v.s. Agerskov, – Geestrup – Rangstrup – Galsted – Mellerup – Vellerup og Bovlund