AKTIVITETER FOR RESTEN AF 2023 👍TORSDAG DEN 31. AUGUST
LOKALTUR TIL BOVLUND, HVOR LAVRIDS LARSEN VIL GUIDE OS RUNDT – VI KØRER I EGNE BILER MED UDGANGS PUNKT FRA BYTOFTEN KL 18.30 / ELLER BOVLUND BYGADE 12A
KL 18.45.
SOM AFSLUTNING FÅR EN EN KOP KAFFE.

TORSDAG D 26 OKTOBER KL 19.00
TOMMY THOMSEN KOMMER OG HOLDER ET FOREDRAG MED TITLEN
” AGERSKOV I 50`ERNE ” – TOMMY VAR DRENG I AGERSKOV I DEN PERIODE.

LØRDAG DEN 11. NOVEMBER :
ÅBENT HUS I FORBINDELSE MED ARKIVERNES DAG.
NÆRMERE INFO FØLGER.

VI HÅBER PÅ GODT FREMMØDE TIL VORE AKTIVITETER .😊